ارسال آثار جشنواره نیرو و رسانه آغاز شد
1398-07-01
ارسال آثار جشنواره نیرو و رسانه آغاز شد

به گزارش دبیرخانه روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت نیرو، همزمان با شروع پاییز، از اولین روز مهرماه ارسال آثار شرکت کنندگان در جشنواره نیرو و رسانه آغاز شد.

بر اساس این گزارش، نخستین مرحله جشنواره نیرو و رسانه با ثبت نام اینترنتی و ارسال آثار به سایت روابط عمومی وزارت نیرو به نشانی pr.moe.gov.ir آغاز شده و شرکت کنندگان می توانند ضمن ثبت نام، آثار خود را از امروز اول مهر ماه تا روز سه شنبه 30 مهر ماه جاری، از طریق سایت فوق، منوی جشنواره ی نیرو و رسانه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.