اسامي برندگان مسابقه

7-4-سال8-11-سال12-15-سال16-18-سال
لطفا قبل از شرکت در جشنواره متن فراخوان و راهنمای ثبت نام را به دقت مطالعه فرمایید.

چهار شنبه 26 خرداد 1400

paintm.jpg niroo.png
amozesh.jpg
un.jpg