لطفا قبل از شرکت در جشنواره متن فراخوان و راهنمای ثبت نام را به دقت مطالعه فرمایید.

سه شنبه 07 بهمن 1399

paintm.jpg niroo.png
amozesh.jpg
un.jpg